Právní služby

Právní služby zajišťuje výhradě advokátní kancelář PURKYT & Co, sidlem Praha 5-Anděl, náměstí 14. října 496/13.
Prostřednictvím teto renomovanéadvokátní kanceláře jsme schopni našim klientům zajistit kompletní právní poradenství a servis související s převody nemovitostí. Pracujeme společně s našimi klienty od počáteční konzultace až po závěrečná uzavírání smlouv. Přehled poskytovaných služeb:

  • Právní poradenství v souvislosti s převody nemovitost
  • Sepisování smluv a návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí
  • Ověřování listin a podpisů
  • Advokátní úschova peněz a listin
  • Podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
  • Příprava daňového přiznání, zajištění znaleckého posudku
  • Advokátní kancelář Purkyt & Co. našim prostřednictvím poskytuje komplexní právní servis spojený s přípravou developerských projektů a jejich financováním.
  • Poradenství zahrnuje počáteční návrhy optimálních právních řešení projektů, prověření výchozích dokumentů k projektu a zajištění financování.

Naše klienty zastupujeme při jednáních s orgány veřejné správy, zvláště pak při územním rozhodnutí a stavebním povolení a kolaudaci, jednáme s katastrálními úřady a finančními úřady. Připravujeme rovněž veškerou smluvní dokumentaci od smlouvy o obchodní spolupráci, o dílo, mandátní, rezervační, zástavní, budoucí kupní a kupní smlouvy, poskytujeme poradenství při uzavírání úvěrových smluv. Jsme připraveni zajistit právní audit projektu a ocenění nemovitostí. S našimi klienty spolupracujeme i při uzavírání pojistných smluv ke stavbě.

Naše právní poradenství zasahuje do oblasti nemovitostí, bytového a stavebního práva. V rámci této problematiky běžně řešíme požadavky na všechny typy a druhy smluv, zastupujeme klienty před správními orgány, zajišťujeme znalecké posudky, notářské služby, audity, daňové a finanční poradenství.